Közlemény – módosításra került a TOP-7.1.1-16-H-024-6 kódszámú, Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt című felhívás

A Marcali Helyi Közösség Egyesület közgyűlése módosította a TOP-7.1.1-16-H-024-6 kódszámú Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt című helyi felhívás 3.5.2. pontját, valamint aktualizálta a 3.4.2., 5.4. és 7. fejezeteket.

A helyi felhívás módosítása 3.5.2. fejezetben rögzített projekt végrehajtására rendelkezésre álló időt a korábbi 18 hónapról 24 hónapra hosszabbította.

Közlemény (pdf)
Felhívás (pdf)

BEFEJEZŐDÖTT A VÁSÁRTÉR FELÚJÍTÁSA A CLLD KERETÉBEN

Marcali Város Önkormányzata 90,61 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívás alapján.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00005 azonosítószámú pályázat célja az volt, hogy olyan központi helyen található, kialakított infrastruktúrával rendelkező teret hozzon létre, mely alkalmas az 500 főnél nagyobb rendezvények biztonságos és magas színvonalú megrendezésére. A beruházásnak köszönhetően a piactér fedett épületén belül található kettő, korábban nem használt épületegység újult meg. Az épületben játszóház került kialakításra, megvalósult a vizesblokk és a tető felújítása. A vásártér új aszfaltburkolatot kapott, illetve új színpadfedés is kialakításra került.

Az épület és az előtte található tér felújításával a város központjában olyan új közösségi tér jött létre, mely alkalmas nyitott és zárt rendezvények megszervezésére, a további közösségi rendezvények kiindulópontjává, igazi városközponttá válik.

További információ kérhető:
Németh Ildikó
közművelődési referens
06-85/501-062

sajtóközlemény (pdf)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – ÚJBÓL LEHET HELYI KÉRELMET BENYÚJTANI AZ ITT A HELYED CÍMŰ FELHÍVÁS KERETÉN BELÜL

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című projektjének alapjául szolgáló Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítását követően a mai naptól ismét benyújthatók helyi támogatási kérelmek az ITT A HELYED című, TOP-7.1.1-16-H-024-5 kódú felhívás keretében.
A felhívásokra marcali székhellyel/telephellyel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervek, civil és nonprofit szervezetek (ideértve az egyházi szervezeteket is) adhatnak be támogatási kérelmet.
A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a közösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a
hátrányos helyzetű csoportok integrációját. További cél, hogy a civil és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról jövő kezdeményezések becsatornázásával a közösségi összetartozás érzése és a társadalmi kohézió erősödjön a városban.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. június 24-től 2020. július 31-ig van lehetőség.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 24.151.312 Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázati dokumentációk megtalálhatók és letölthetők a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül
alatt.

sajtóközlemény (pdf)

Közlemény – Módosításra került a helyi közösségi fejlesztési stratégia

A Marcali Helyi Közösség Egyesület közgyűlése módosította a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, melyet az Irányító Hatóság 2020. június 17-ével jóváhagyott. Ezzel további források kiosztására nyílik lehetőség.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS) módosításának oka az intézkedések közötti forrásátcsoportosítás, illetve az időbeli ütemezések változása.

A HKFS intézkedéseinek megvalósítása során mindezidáig 18 helyi kérelem került támogatásra Marcaliban, több mint 200 millió forint támogatási összeggel.

A Marcali Város Önkormányzata vezetésével tervezett, és támogatott helyi pályázati lehetőségeknek köszönhetően – a teljesség igénye nélkül – eddig a következők valósultak meg városunkban:

  • megépült a MarcLali Játékkuckó, és megújult a vásártér
  • játszótér épült a gombai városrészben és a Papagáj lakótelepen
  • a városrészi kultúrházak számára informatikai eszközök kerültek beszerzésre
  • felújításra került a könyvtár több helyisége, akadálymentes mosdók kerültek kialakítása
  • a könyvtárban Virtuális Valóság és 3D eszközökkel új szolgáltatások indultak
  • négyévszakos korcsolyapálya épült a Fürdőben és kialakításra került egy grillező, piknikező tér
  • elkezdődött a Művelődési Ház felújítása
  • megjelent H. Rádics Márta: Rögös úton a csillagokig. A Marcali központi temetőjének üzenete c, kiadvány
  • a Művelődési Központ számos fesztivált (Borforraló, Fröccs és háziszörp, Szüreti) és számos kézműves és gyermekfoglalkozást szervezett.

 

Megszervezés alatt áll a “KIWANIS” Női Klub Marcali Humanitárius- és karítatív Egyesület családi napja a Kowalsky meg a Vega zenekarral, folytatódik a Mikszáth Utcai Általános Iskola 40 éves jubileumi programsorozata – aminek keretében 2019-ben fellépett Gájer Bálint, készül a múzeum Marcalit képeslapokon keresztül bemutató kiadványa.

A HKFS módosításával az Itt a helyed című felhívásra átcsoportosított több mint 24 millió forint forrással lehetőség nyílik újbóli támogatások kiosztására.

Az Itt a helyed című felhívás újra megnyílik, a részletekről a hamarosan tájékoztatjuk Önöket.

 

Sajtóközlemény – ÚJ JÁTSZÓTÉR KERÜLT KIALAKÍTÁSRA A „PAPAGÁJ” LAKÓTELEPEN 3,98 M FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL

A Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 3,98 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. tengelyének /TOP-7.1.1-16-2016-00024/ „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” elnevezésű felhívása során meghirdetett „Játsszunk együtt” című felhívás keretében.

sajtokozlemeny_gamesz_papagáj_projekt zaras (pdf)