MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN AZ „ÉRTSD MEG A MÚLTAT, ALAKÍTSD A JÖVŐT” ÉS A „VÁSÁROLJ HELYBEN” CÍMŰ FELHÍVÁS

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer utolsó kettő felhívása: Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt (TOP-7.1.1-16-H-024-6), Vásárolj helyben (TOP7.1.1-16-H-024-7).

sajtokozlemeny (pdf)

Megjelent a TOP CLLD keretében 3 további felhívás

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Startégiában rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer három felhívása: Élményszerű ismeretszerzés (TOP-7.1.1-16-H-024-2), Miénk a tér (TOP-7.1.1-16-H-024-3), Játsszunk együtt (TOP-7.1.1-16-H-024-4)

 

A Marcali HACS munkaszervezete által elkészített 3 felhívás tervezetét a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport elfogadta, az Irányító Hatóság 2018. szeptember 7-én jóváhagyta.

A felhívásokra a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, illetve marcali székhellyel/telephellyel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervek, civil és nonprofit szervezetek (ideértve az egyházi szervezeteket is) adhatnak be támogatási kérelmet.

 

Élményszerű ismeretszerzés (TOP-7.1.1-16-H-024-2)

A felhívás célja, hogy minden korosztály, társadalmi csoport megtalálja a számára érdekes programok alapját jelentő, kikapcsolódási lehetőséget biztosító infrastruktúrát. Továbbá cél, hogy a kulturális szolgáltatást nyújtó intézményeknek és szervezeteknek alkalmassá váljanak a különböző korú és helyzetű társadalmi csoportok igényeinek kiszolgálására, a társadalmi kohézió erősítésére. Emellett az innovatív- akár építészeti- elemek bevezetésével, többlet szolgáltatások nyújtásával a város turisztikai kínálata bővíthető.

http://clld.marcali.hu/elmenyszeru-ismeretszerzes/

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.október 10-től 2018. november 15-ig van lehetőség.

 

Miénk a tér (TOP-7.1.1-16-H-024-3)

A felhívás célja a helyi zöld és épített közterek, fedett rendezvényhelyszínek rendszerének fejlesztése, olyan beruházások támogatásával, melyek a városlakókat, valamint az idelátogatókat a közösségi terek igénybevételére ösztönzik, a várost élettel töltik meg. Cél, hogy ezen terek közösségi rendezvények helyszínévé váljanak és lehetőséget teremtsenek a helyi kis- és középvállalkozásoknak termékeikkel történő megjelenésre (Pl.: karácsonyi vásár, borkóstoló, fazekas kiállítás, főzőversenyek, kulturális fesztiválok, utca könyvtár, túraútvonalak pontjai)

http://clld.marcali.hu/mienk-a-ter/

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 10-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • év november hó 15. nap
  • év április hó 15. nap

 

Játsszunk együtt (TOP-7.1.1-16-H-024-4)

A felhívás célja a szociális és egészségügyi ellátórendszerre nehezedő nyomás csökkentése rekreációs létesítmények fejlesztésével, az egészséges életmód feltételeinek megteremtésével. A felhívás keretében olyan beruházások támogathatók, amelyek lehetővé teszik a különböző korcsoporthoz és különböző társadalmi csoportokhoz tartozók közös sportolását, azaz egy térben nyújt sportolási lehetőséget fiatalok, idősek, hátrányos helyzetű csoportok számára.

http://clld.marcali.hu/jatsszunk-egyutt/

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. október 10-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • év november hó 15. nap
  • év április hó 15. nap

 

A pályázati dokumentációk megtalálhatók és letölthetők a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

Sajtóközlemény (pdf)

 

Sajtóközlemény – MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN AZ „ITT A HELYED” CÍMŰ FELHÍVÁS

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében 2017 szeptemberében véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer második felhívása „Itt a helyed” címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-024-5) a mai nappal jelent meg.

A Marcali HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített Itt a helyed című helyi felhívás tervezetét. A tervezetet a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtárgyalta, az Irányító Hatóság 2018. július 26-án jóváhagyta.

A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a közösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a hátrányos helyzetű csoportok integrációját. További cél, hogy a civil és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról jövő kezdeményezések becsatornázásával a közösségi összetartozás érzése és a társadalmi kohézió erősödjön a városban.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018.szeptember 15-től 2019. április 15-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • szeptember 15. – 2018. november 15.
  • november 16. – 2019. április 15.

A pályázati dokumentáció megtalálható és letölthető a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

A Marcali Helyi Közösség Egyesület 2018. augusztus 1-jén 14 órakor kezdődő tájékoztató fórumai során bemutatja a június 20-án megjelent „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása című helyi felhívást, majd ezt követően a most megjelent „Itt a helyed” című felhívást. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, nagyterem (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.).

sajtóközlemény (pdf)

Sajtóközlemény – MEGJELENT A TOP CLLD KERETÉBEN A „KULTURÁLIS KORZÓ” VÁSÁRTÉR FELÚJÍTÁSA CÍMŰ FELHÍVÁS

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázata keretében 2017 szeptemberében véglegesítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiáját. Az ebben rögzített fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer első felhívása „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása címmel (kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-024-1) a mai nappal jelent meg.

A Marcali HACS munkaszervezete elkészítette a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített kulcsprojekt tervezetét. A tervezetet a közszféra, vállalkozói és civil szféra helyi szereplőiből megalakult Felhívás Előkészítő Munkacsoport megtárgyalta, az Irányító Hatóság 2018. június 19-én jóváhagyta.

A felhívás célja, hogy a városközpont kihasználatlan, nem hasznosított épületei olyan kulturális funkcióval bővüljenek, melyek a hagyománytisztelet és identitásőrzés miatt emlékeztetnek az épületek eredeti funkciójára, és megújulásuk által közösségi térként funkcionálhassanak. A fejlesztés eredményeként a Vásártér felújítása egyszerre nyújthat infrastrukturális hátteret a közösségi alapú gazdaságfejlesztéshez (piac épület szerkezetének megtartásával, a helyi termékek kereskedelmének népszerűsítéséhez), valamint a helyi kézműves hagyományok fennmaradásához, gyermekjátszótérként pedig találkozási pontot hozhat létre a gyermekes családok, nagyszülők, piacra látogatók számára, bővítve az idegenforgalmi kínálatot.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. július 20-tól 2018. augusztus 31-ig van lehetőség.
A pályázati dokumentáció megtalálható és letölthető a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.

A Stratégiában meghatározott további helyi felhívások megjelenése 2018 második felében várható és 2019 első negyedévében várható.

sajtokozlemeny (pdf)

SAJTÓKÖZLEMÉNY – ELFOGADTA A HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MÓDOSÍTÁSÁT A MARCALI HELYI KÖZÖSSÉGI EGYESÜLET

2017. szeptember 29-én délelőtt tartotta közgyűlését a Marcali Helyi Közösség Egyesület. A közgyűlés döntött az egyesület alapszabályának módosításáról és elfogadta a TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázat alapját képező Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítását.

Ez a stratégia alapozza meg azt a jövőben kialakításra kerülő helyi pályázati rendszert, amelynek keretében a városi élet szereplőinek közösségfejlesztő, helyi identitáserősítő projektjei valósulhatnak meg Marcaliban. Az Egyesület célja, hogy a város fejlődését, fejlesztését a lakosság és a városi közösség valamennyi szférája együttesen segítse elő. Az egyesület el kívánja érni a társadalmi emlékezetnek, közösségi tudásnak fennmaradását, tudatosítását és olyan gazdaságfejlesztést kíván ösztönözni, amely a helyi táji-, természeti-, idegenforgalmi- adottságokra épít. A stratégia fontos elemét képezi még az épített örökség védelme, a közösségi kohézió erősítése.

sajtokozlemeny_MHKE_20170929 (pdf)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – Ülésezett a Marcali Helyi Közösség Egyesület

A közgyűlés meghallgatta Dr. Sütő László elnök tájékoztatását a TOP-7.1.1.1-1 „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázatról, majd a közgyűlés döntött arról, hogy a 250 millió forintos támogatást elfogadja. Az egyesület döntését követően sor kerülhet a támogatási szerződés aláírására. Amint ez megtörténik, kezdődhet a munka, amelynek során infrastrukturális beruházások és a lakosság egészének szóló közösségépítő, kulturális programok valósulhatnak meg Marcaliban.
A közgyűlésen Móring József Attila országgyűlési képviselő is jelen volt, felszólalásában többek között gratulált a sikeres pályázathoz és jó munkát kívánt az egyesületnek.

Letölthető formátum: sajtokozlemeny_MHKE_0808 (pdf)