Tájékoztató fórum helyi pályázati lehetőségekről!

A Marcali Helyi Közösség Egyesület 2018. november 6-án (kedden) 14 órától a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében tájékoztató fórumot tart a TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú, „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázat keretében megvalósítandó 5 helyi felhívással kapcsolatban.

A tájékoztató fórumon bemutatásra kerül az „Élményszerű ismeretszerzés”, a „Miénk a tér”, a „Játsszunk együtt”, az „Értsd meg a múltat, alakítsd a jövőt” és a „Vásárolj helyben” című felhívás.

Várunk minden érdeklődőt!

tajekoztato-szorolap-2018-1025 (pdf)

Bíráló Bizottsági ülés

A Marcali Helyi Közösség Egyesület (HACS) Helyi Bíráló Bizottsága (HBB) 2018. október 8-án tartotta ülését, amelyen a „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása című, TOP-7.1.1-16-H-024-1 kódszámú felhívásra beérkezett helyi támogatási kérelem elbírálásáról döntött. A HBB Marcali Város Önkormányzatának támogatási kérelmét támogatásra javasolta.

Új pályázati felhívások

A Marcali Helyi Közösség Egyesület közzétett 3 pályázati felhívását. Az „Élményszerű ismeretszerzés” felhívás során kulturális szolgáltatást nyújtó épületek infrastrukturális fejlesztésére és kulturális szolgáltatást nyújtó intézmények, szervezetek szolgáltatásainak fejlesztésére; a „Miénk a tér” felhívás keretén belül gazdasági,  kulturális  funkció  befogadására  alkalmas  helyiségek és  helyi zöld és épített közterek, fedett helyszínek közösségi térré történő átalakítására, korszerűsítésére, kibővítésére és szabadtéri rendezvény-infrastruktúra építésére; a „Játsszunk együtt” felhívás során pedig városi  aktív  rekreációs  zöldterületek kialakítására, felújítására; sportfelszerelés befogadásához, érzékenyítő programok lebonyolításához szükséges ingatlan átalakításra, továbbá esélyegyenlőségi szempontból hátrányos csoportok számára sportfelszerelés, szabadtéri játék beszerzésére nyílik lehetőség. A felhívások megtekinthető a „Pályázatok” menüpont alatt.

2018. augusztus 1-jén megrendezésre került a „Kulturális Korzó Vásártér felújítása” és az „Itt a helyed” című felhívás tájékoztató fóruma

A „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című, TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosító számú projekt keretein belül első alkalommal, 2018. augusztus 1-jén került megrendezésre tájékoztató fórum a megjelent felhívásokkal kapcsolatban.

A tájékoztató fórumon bemutatásra került a Kulturális Korzó – Vásártér felújítása című, TOP-7.1.1-16-024-1 kódszámú kulcsprojekt felhívás, ami a vásártér új, közösségi funkcióval való megtöltését (gyermekjátszóház létrehozását) célozza; illetve bemutatásra került a közösségi akciókat, személyiségfejlesztő, önkéntes programokat támogató „Itt a helyed” című, TOP-7.1.1-16-024-5 kódszámú felhívás is.

A tájékoztató fórumon közel 30 fő képviseltette civil szervezetét, intézményét.

Megjelent az „Itt a helyed” című helyi felhívás

A Marcali Helyi Közösség Egyesület közzétette második pályázati felhívását, aminek keretén belül közösségi programok és rendezvények; önkéntességet népszerűsítő programok; személyiségfejlesztő és érzékenyítő programok megvalósítására és közösségi használatra kialakított kommunikációs csatornák létrehozására, fejlesztésére nyílik lehetőség. A felhívás megtekinthető a „Pályázatok” menüpont alatt.

Tájékoztató fórumok helyi pályázati lehetőségekről!

A Marcali Helyi Közösség Egyesület 2018. augusztus 1-jén 14 órától a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében tájékoztató fórumot tart a TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú, „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című pályázat keretében megvalósítandó két helyi felhívással kapcsolatban.
A tájékoztató fórumon bemutatásra kerül a 2018. június 20-án megjelent „Kulturális Korzó” Vásártér felújítása című helyi felhívás (kulcsprojekt), ami a vásártér új funkcióval való megtöltését célozza. (A felhívás megtekinthető a clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül alatt.)
Szintén bemutatásra kerül a megjelenés előtt álló „Itt a helyed” című helyi felhívás, aminek keretén belül
– közösségi akciók (pl. hagyományőrző programok, tematikus alkotóversenyek, közterületszépítés verseny, képzőművészeti kiállítások, zenei koncertek),
– önkéntességet népszerűsítő programok
– személyiségfejlesztő, érzékenyítő programok
– közösségi használatra kialakított kommunikációs csatornák
megvalósítására nyílik lehetőség.
Az „Itt a helyed” című felhívást a Marcali Helyi Közösség Egyesület véglegesítette, az Irányító Hatóság által kiállított szabályossági nyilatkozat megérkezését követően – várhatóan egy héten belül – ezt a felhívást is megjelentetjük. A tájékoztató fórumon a felhívás részletesen bemutatásra kerül.
A pályázni az „Itt a helyed” a felhívásra a következő marcali szervezetek tudnak majd: helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv, helyi nemzetiségi önkormányzat, sportegyesület, vallási tevékenységet végző szervezet, nemzetiségi egyesület, egyéb egyesület, egyházi jogi személy, közalapítvány, egyéb alapítvány, lakásszövetkezet, társasház.
A pályázaton elnyerhető összeg: minimum 2 millió Ft, maximum 20 millió forint.

Várunk minden érdeklődőt!

meghívó 1.

meghívó 2.