BEFEJEZŐDÖTT A VÁSÁRTÉR FELÚJÍTÁSA A CLLD KERETÉBEN

Marcali Város Önkormányzata 90,61 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívás alapján.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00005 azonosítószámú pályázat célja az volt, hogy olyan központi helyen található, kialakított infrastruktúrával rendelkező teret hozzon létre, mely alkalmas az 500 főnél nagyobb rendezvények biztonságos és magas színvonalú megrendezésére. A beruházásnak köszönhetően a piactér fedett épületén belül található kettő, korábban nem használt épületegység újult meg. Az épületben játszóház került kialakításra, megvalósult a vizesblokk és a tető felújítása. A vásártér új aszfaltburkolatot kapott, illetve új színpadfedés is kialakításra került.

Az épület és az előtte található tér felújításával a város központjában olyan új közösségi tér jött létre, mely alkalmas nyitott és zárt rendezvények megszervezésére, a további közösségi rendezvények kiindulópontjává, igazi városközponttá válik.

További információ kérhető:
Németh Ildikó
közművelődési referens
06-85/501-062

sajtóközlemény (pdf)

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – ÚJBÓL LEHET HELYI KÉRELMET BENYÚJTANI AZ ITT A HELYED CÍMŰ FELHÍVÁS KERETÉN BELÜL

A Marcali Helyi Közösség Egyesület TOP-7.1.1-16-2016-00024 azonosítószámú „Zöld Korzó – Kortalan kultúra Marcaliban” című projektjének alapjául szolgáló Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosítását követően a mai naptól ismét benyújthatók helyi támogatási kérelmek az ITT A HELYED című, TOP-7.1.1-16-H-024-5 kódú felhívás keretében.
A felhívásokra marcali székhellyel/telephellyel rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szervek, civil és nonprofit szervezetek (ideértve az egyházi szervezeteket is) adhatnak be támogatási kérelmet.
A felhívás célja, hogy ösztönözze azokat a közösségi, önkéntes akciókat (pl. szemétszedés, városszépítő akciók, tematikus túraútvonalak kialakítása stb.), amelyek elősegítik a helyi identitás erősítését és a
hátrányos helyzetű csoportok integrációját. További cél, hogy a civil és önkéntes aktivitás növelésével és az alulról jövő kezdeményezések becsatornázásával a közösségi összetartozás érzése és a társadalmi kohézió erősödjön a városban.
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. június 24-től 2020. július 31-ig van lehetőség.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 24.151.312 Ft

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 20 millió Ft. A pályázati dokumentációk megtalálhatók és letölthetők a www.clld.marcali.hu honlap „Pályázatok” fül
alatt.

sajtóközlemény (pdf)